vlaková pouť do Lurd s cestovní kanceláří Aleš KučeraVLAKOVÁ POUŤ DO LURD měla 506 přihlášených poutníků
"Zveme ku pouti této co nejsrdečněji všechny katolíky české národnosti zvláště pak upřímné ctitele Mariánské. Jiných národností neodmítáme."(Leopold Kolísek 1903)
2014 (23.4.-29.4.2014) - 2017 (5.9.-12.9.2017)

Vlaková pouť s cestovní kanceláří Kučera do Lurd

 

Dobrý den přátelé, poutníci!

Druhý mimořádný český vlak do Lurd u příležitosti 110. výročí od druhé české vlakové pouti roku 1907 bude vypraven ve dnech 5. 9. - 12. 9. 2017. V Lurdách tak na přání účastníků vlakové pouti 2014 strávíme o celý jeden den více.

Vlaková pouť roku 1907 se uskutečnila 2. 9. - 14. 9. Naši předkové se tenkrát pohybovali v Lurdech ve dnech 7.9. - 10.9. 1907. My přijedeme do Lurd 6. 9. 2017 a odjíždět budeme 11. 9. 2017. Náš pobyt v Lurdech tak bude odpovídat dnům, které zde strávili i naši předkové před 110 lety.

8.9.1907 v 8h ráno proběhlo svěcení naší Národní kaple v Růžencové bazilice. Kapli vysvětil světící biskup olomoucký Dr. Karel Wisnar. Pojeďte s námi 8.9.2017 si děkovnou mší svatou připomenout tento v pravdě slavný den český v Lurdech.

 

- - -

Dále bychom rádi nechali restaurovat historický prapor z české pouti z roku 1907, který leží ve velmi špatném stavu v lurdském archivu. Obnova praporu odbornou restaurátorskou firmou bude stát 7 880 €. Pro ty z vás, kteří byste se na této aktivitě mohli finančně podílet, jsou zřízeny dva transparentní účty: PRAPOR CZK a PRAPOR EUR. Na prvním je k datu 1.12.2016 97 258,-Kč a na druhém 806,95 eur.

Jde o prapor, který je zvýrazněn na fotografii z roku 1907 výše.

Věřím celým svým srdcem, že má smysl připomínat si odkaz minulosti. To, čeho byli naši předkové schopni dosáhnout, jaké ve svých srdcích nosili hodnoty a co pro ně byli ochotní obětovat. Věřím, že má smysl opravit tento jediný ještě dochovaný prapor našich předků z celé historie vlakových poutí před více než sto lety, a tím ho zachovat pro budoucnost jako symbol víry, neutuchající naděje a obětavosti.

 

S pozdravem a přáním požehnaných dnů Vám všem

S úctou Váš Aleš Kučera

 

................................................- - - ............................................

 

Zdráva buď Neposkrvněná!

K lurdským zdrojům milosti a požehnání

spějí dítky Cyrilla a Methoděje,

kterým k Tobě, Panno, jít nic nezabrání, jimiž nepřátelská zloba neochvěje.

 

Světce Václava to zbožné české plémě

chvátá pozdravit Tě, Lurdská Panno čistá,

prosit za veškeré duše naší milé země,

k Tobě přivinout se, spáso naše jistá.

 

Zdráva buď, Ty Panno, prostá viny,

opatruj nás na zbožné té naší pouti,

láskou něžnou chraň nás dcery Své i syny

lidu českému pak nedej zahynouti.

 

Dr. Alois Kolísek

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

 

 
VLAKOVÁ POUŤ DO LURD - CESTOVNÍ KANCELÁŘ KUČERA ALEŠ | Code by PCHweb.cz